Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

| Print |

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Praze

 

 

 

První beh školení 23-25.5.2007 v Roudnici nad Labem

První běh školení naplnilo 21 účastníků z řad učitelů, metodiků prevence, výchovných poradců, představitelů neziskových organizací a městských úřadů. Výsledné celkové hodnocení školení jeho účastníky je k nahlédnutí zde - Hodnocení 1. běhu

Zde si můžete prohlédnout prezentace projektových záměrů, připravených v průběhu workshopu:

 

Projekt skupiny I: Město

Projekt skupiny II: Dětský domov

Projekt skupiny III: Romové

Projekt skupiny IV: Škola

 

V rámci druhého běhu školení 3-5.10.2007 v Roudnici nad Labem

se sjelo 18 účastníků z řad učitelů, pracovníků neziskových organizací /nízkoprahové kluby, azylové domy/ či pracovníků městských úřadů /kurátoři, sociální pracovníci/. Zde jsou k nahlédnutí jimi připravené projekty.

 

Skupina I – Město

Skupina II - Škola

Skupina III - Dětský domov

Skupina IV - Romové

 

Na třetím běhu školení 21.-23.11.2007 v Roudnici nad Labem

jsme přivítali 19 účastníků, mezi kterými byli jednak učitelé /školní preventisté/ a pracovníci neziskových organizací /nízkoprahové kluby, azylové domy, poskytovatelé volnočasových aktivit/, tak pracovníci městských úřadů /kurátoři, sociální pracovníci/ a policie /pracovníci útvarů městské policie i Vyšší policejní a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze/ .

Zde jsou k nahlédnutí jimi připravené projekty:

 

Skupina č. 1 – Dětský domov Vavřinec

Skupina č. 2 – Škola Dlouhá Ves

Skupina č. 3 - Romové

 

Na čtvrtým běhu školení, 16.-18.1.2008 v Kořenově,

jsme přivitali 21 účastníků z řad učitelů, metodiků prevence, výchovných poradců, představitelů neziskových organizací a městských úřadů. Zde si můžete prohlédnout prezentace projektových záměrů, připravených v průběhu workshopu:

 

Projekt skupiny I: Město

Projekt skupiny II: Škola

Projekt skupiny III: Dětský domov

Projekt skupiny IV: Romové

 

Z dopis? účastníků:

"Děkuji za umožnění účasti na školení a získání zajímavých poznatků. Též musím konstatovat, že atmosféru na školení jsem vnímala jako velmi p?řjemnou a pohodovou díky všem účastníkům, lektorům a také díky Vám."

Blanka Vildová, kurátor pro mládež, ÚMČ P22

 

"Cht?ěa bych Vám tímto poděkovat za zajímavý program i milou atmosféru na školení v Kořenově."

Klára Václavíková, sociální pracovnice, Praha 4- Nusle

 

"…také bych Vám chtěla poděkovat za velice zajímavé školení se sympatickými lidmi v p?řjemném prostředí. :-) Ráda se zúčastním případných pokračovaní."

Jana Dubská, učitelka, Praha 6

 

"Velmi děkujeme s kolegyní za možnost zúčastnit se Vašeho školení. Bylo pro nás přínosné, podnětné a načerpaly jsme tam i pozitivní energii do naší náročné školní a výchovné práce. Způsob, jakým jste školení připravili i jeho průběh, kdy jste propojili teoretickou část s praktickým využitím, je výborný. Těšíme se na další!!"

Helena Vocelová, výchovný poradce

 

"Děkuji za skv?ěe odvedenou práci všem přednášejícím, přeji hodně úspěchů v pořádání dalších kurzů."

Irena Prokopová, ředitelka školy

 

 

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT