Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

| Print |

"Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality“

ve Středočeském kraji

CZ.1.07/1.3.04/01.0008

 

 

 

1. běh školení: 30.9.2009 - 2.10.2009 pro okresy Mladá Boleslav, Rakovník, Příbram a Praha-západ

Prvního běhu školení se zúčastnilo 23 pedagogických pracovníků, kteří působí jako učitelé, metodici prevence nebo vychovatelé jak na středních tak na základních školách. Účastníci školení vytvořili, pod vedením expertů na danou problematiku, powerpointové prezentace příkladů „Školního preventivního programu“ a „Školního programu proti šikanování“. Školení se uskutečnilo ve Vzdělávací institut CHČR, Máchova 7, 120 000 Praha 2 .

Výsledky hodnocení 1. běhu si můžete prohlédnout zde

 

Powerpointové prezentace vytvořené účastníky 1. běhu školení si můžete prohlédnout zde:

Školního programu proti šikanování 1.skupina

Školního programu proti šikanování 2.skupina

Školního programu proti šikanování 3.skupina

Školního programu proti šikanování 4.skupina


Školní preventivní program 1.skupina

Školní preventivní program 2.skupina

Školní preventivní program 3.skupina

Školní preventivní program 4.skupina


Práce ve skupinách na Školním preventivním programu  Prezentace dobré praxe Britské organizace NACRO

Práce ve skupinách na Školním preventivním programu                                                 Prezentace dobré praxe Britské organizace NACRO

 

 

2. běh školení: 23.11.2009 - 24.11.2009 pro okresy Mělník, Kolín, Kladno a Benešov

 

Druhého běhu školení se zúčastnilo 19 pedagogických pracovníků. Náplň školení byla obdobná jako u prvního běhu, takže si účastníci mohly vyslechnout odborné přednášky týkající se problematiky šikany na školách, rizikových aspektů vývoje dítěte, systém prevence v ČR. Účastníci také byli seznámeni s příklady dobré praxe fungování prevence kriminality z Angli (organizace NACRO) a z Maďarska (program REMET). Součástí školení byl také workshop kde účastníci pracovali ve skupinách pod vedením expertů.

Výsledky hodnocení 2. běhu si můžete prohlédnout zde

 

Powerpointové prezentace vytvořené účastníky 2. běhu školení si můžete prohlédnout zde:

Školního programu proti šikanování 1.skupina

Školního programu proti šikanování 2.skupina

Školního programu proti šikanování 3.skupina

Školního programu proti šikanování 4.skupina

 

Školní preventivní program 1.skupina

Školní preventivní program 2.skupina

Školní preventivní program 3.skupina

Minimální preventivní program 3.skupina

Minimální preventivní program 4.skupina


Přednáška PhDr. M. KolářeSkupinový workshop


 

 

 

 

 

Skupinový workshop ................................................................................................................................. Přednáška PhDr. M. Koláře

 

 

3. běh školení: 25.11.2009 - 27.11.2009 pro okresy Kutná Hora, Beroun, Nymburk a Praha-východ

 

Třetí běh školení bezprostředně navazoval na běh druhý. Školení se zúčastnilo 13 pedagogických pracovníků z okresů Kutná Hora, Beroun a Praha-východ.

Výsledky hodnocení 3. běhu si můžete prohlédnout zde

 

Powerpointové prezentace vytvořené účastníky 3. běhu školení si můžete prohlédnout zde:

Školního programu proti šikanování 1.skupina

Školního programu proti šikanování 2.skupina

Školní preventivní program 1.skupina

Školní preventivní program 2.skupina

Školní preventivní program 3.skupina

 

Prezentace dobré praxe Přednáška PhDr. Scheinosta (IKSP)

 

 

 


 

 

Prezentace dobré praxe "Program Beccaria" (Maďarsko) ...................                          .......Přednáška PhDr. Scheinosta (IKSP)

 

 

 

 


 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT