Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

| Print |

"Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality“

Praha 30.9. a 1.10.2010

 

 

 

Školení se zúčastnilo 32 pedagogů ze základních, středních a praktických škol z celých Čech. Během dvou dnů si účastníci vyslechli přednášky renomovaných odborníků zabývající se těmito tématy : Rizikové aspekty vývoje dítěte a systém prevence v ČR (PhDr. K. Večerka, CSc.), Šikana na školách (PhDr. M. Kolář) a Primární prevence ve školách (PaedDr. J. Pilař).

Veškeré informace a know-how, které si účastníci osvojili, mohli následně využít při přípravě Školního programu proti šikanování (vedený PhDr. Kolářem) a Školního preventivního programu (vedený PaedDr. J. Pilařem), které tvořili ve skupinách během dvou tematických workshopů.

 

Výstupem každého skupinového wokshopu jsou Powepointové przentace, které si můžete prohlédnout pod následujícímí odkazy:


Školního programu proti šikanování 1. skupina

Školního programu proti šikanování 2. skupina

Školního programu proti šikanování 3. skupina

Školního programu proti šikanování 4. skupina

Školního programu proti šikanování 5. skupina

Školní preventivní program 1. skupina

Školní preventivní program 2. skupina

Školní preventivní program 3. skupina

Školní preventivní program 4. skupina

Školní preventivní program 5. skupina

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinový workshop…………………….………                                       …………… Prezentace skupinové práce

 

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT