Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

| Print |

"Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality“

v Plzeňském kraji

CZ.1.07/1.3.08/01.0014

 

 

 

V rámci projektu vznik unikátní text rozebírající podstatu Hradeckého školního programu proti šikanování. Výjimečnost tohoto programu spočívá především v jeho účinnosti (celkový výskyt šikany v testované škole se snížil o 42,5%).

 

Autorem textu je PhDr. Michal Kolář. Text si můžete prohlédnout zde.

 

 

1. běh školení: 8.2. - 10.2.2010

 

Prvního běhu školení se zúčastnilo 16 pedagogů ze základních škol, 7 pedagogů ze středních škol a zástupce Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje. Během tří dnů si účastníci vyslechli přednášky renomovaných odborníků zabývající se těmito tématy : Rizikové aspekty vývoje dítěte a systém prevence v ČR (PhDr. K. Večerka, CSc.), Šikana na školách (PhDr. M. Kolář) a Primární prevence ve školách (PaedDr. J. Pilař). Účastníci měli také možnost seznámit se s programy prevence tak jak probíhají v Maďarsku a ve Velké Británii.

Veškeré informace a know-how, které si účastníci osvojili, mohli následně využít při přípravě Školního programu proti šikanování (vedený PhDr. Kolářem) a Školního preventivního programu (vedený PaedDr. J. Pilařem), které tvořili ve skupinách během dvou tematických workshopů.

 

Výsledné celkové hodnocení školení jaho účastníky je k nahlédnutí zde


Hodnocení 1. běhu


Výstupem každého skupinového wokshopu jsou Powepointové przentace, které si můžete prohlédnout pod následujícímí odkazy:


Školního programu proti šikanování 1. skupina

Školního programu proti šikanování 3. skupina

Školního programu proti šikanování 4. skupina

Školní preventivní program 1. skupina

Školní preventivní program 2. skupina

Školní preventivní program 3. skupina

Školní preventivní program 4. skupina

 

Prezentace skupinové prácePředávání osvědčení

Prezentace skupinové práce…………………….………                                       …………… Předávání osvědčení

 

 

 

2. běh školení: 10.2. - 12.2.2010

 

Druhého běhu školení se zúčastnilo 13 pedagogů ze základních škol, 5 pedagogů ze středních škol a 7 zástupců z pedagogicko-psychologické porady. Během tří dnů si účastníci vyslechli přednášky renomovaných odborníků zabývající se těmito tématy: Rizikové aspekty vývoje dítěte (PhDr. K. Večerka) a Systém prevence v ČR (PhDr. M. Scheinost) Šikana na školách (PhDr. M. Kolář) a Primární prevence ve školách (PaedDr. J. Pilař). Účastníci měli také možnost seznámit se s programy prevence tak jak probíhají v Maďarsku a ve Velké Británii.

Veškeré informace a know-how, které si účastníci osvojili, mohli následně využít při přípravě Školního programu proti šikanování (vedený PhDr. Kolářem) a Školního preventivního programu (vedený PaedDr. J. Pilařem), které tvořili ve skupinách během dvou tématických workshopů.

 

Výsledné celkové hodnocení školení jaho účastníky je k nahlédnutí zde


Hodnocení 2. běhu


Výstupem každého skupinového wokshopu jsou Powepointové przentace, které si můžete prohlédnout pod následujícímí odkazy:

 

Školního programu proti šikanování 1. skupina

Školního programu proti šikanování 2. skupina

Školního programu proti šikanování 3. skupina

Školního programu proti šikanování 4. skupina

Školní preventivní program 1. skupina

Školní preventivní program 2. skupina

Školní preventivní program 3. skupina

Školní preventivní program 4. skupina

 

 Prezentace dobré praxe Britské organizace NACRO

Práce ve skupinách na Školním preventivním programu

 

 

 

 

 

 

Prezentace dobré praxe Britské organizace NACRO………………………………… Práce ve skupinách na Školním preventivním programu 

 

 

 

3. běh školení: 18.3. - 20.3.2010

 

Třetího běhu školení se zúčastnilo 19 pedagogických a sociálních pracovníků. Zastoupeni byli účastníci z  různých typů pracovišť od základních škol, přes střediska mládeže, dětský domov až po střední školy.

Během třídenního setkání si účastníci vyslechli přednášky renomovaných odborníků zabývající se těmito tématy:

-  Systém prevence v ČR (PhDr. M. Scheinost)

-  Rizikové aspekty vývoje dítěte (PhDr. K. Večerka, CSc.)

-  Šikana na školách (PhDr. M. Kolář)

-  Primární prevence ve školách (PaedDr. J. Pilař)

Účastníci měli také možnost seznámit se s programy prevence tak jak probíhají v Maďarsku a ve Velké Británii (maďarský Beccaria program a britská organizace Nacro).

Veškeré informace a know-how, které si účastníci osvojili, mohli následně využít při přípravě Školního programu proti šikanování (workshop vedený PhDr. Kolářem) a Školního preventivního programu (workshop vedený PaedDr. J. Pilařem. Práce v rámci workshopů probíhala ve skupinkách sestavených dle jednotlivých typů pracovišť.

 

Výsledné celkové hodnocení školení jaho účastníky je k nahlédnutí zde

 

Hodnocení 3. běhu

 

Výstupem každého skupinového wokshopu jsou Powepointové przentace, které si můžete prohlédnout pod následujícímí odkazy:

 

Školního programu proti šikanování 1. skupina

Školního programu proti šikanování 2. skupina

Školního programu proti šikanování 3. skupina

Školního programu proti šikanování 4. skupina

Školní preventivní program 1. skupina

Školní preventivní program 2. skupina

Školní preventivní program 3. skupina

Školní preventivní program 4. skupina

 

Prezentace skupinové práce - Školní program proti šikanování

Práce na Školním preventivním programu - konzultace s lektory

 

 

 

 

 

 

Prezentace skupinové práce - Školní program proti šikanování ………… Práce na Školním preventivním programu - konzultace s lektory

 

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT