Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

Prezentace výsledků školení | Print |

V této sekci jsou /po vybrání školení v menu v levém sloupci/ k nahlédnutí výstupy jednotlivých běhů školení, jež probíhala v rámci projektu "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" jen probíhal během roku 2009/2010 a projektu "Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začleněni mládeže", který od ledna 2006 realizovalo Centrum pro veřejnou politiku, za přispění odborníků z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

 

 

Jde především o prezentace projektů vzniklých v rámci praktické části školení během níž účastníci v malých skupinkách připravovali projekt jako reakci na zadanou případovou studii. K nahlédnutí jsou navržené projekty z jednotlivých běhů školení a k dokreslení také fotografie z jednotlivých běhů.

Image

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT