Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

Pro koho? | Print |

Projekt je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se zabývají prevencí kriminality mládeže a integrací mladých lidí do společnosti a na trh práce. Na našich školeních bychom tedy rádi uvítali zejména:


- pedagogické pracovníky základních a středních škol, gymnázií, vyšších a odborných škol a školských zařízení
- výchovné poradce a školní metodiky prevence na základních a středních školách, gymnáziích, vyšších a odborných školách
- pracovníky dětských domovů a diagnostických ústavů

- pracovníky domů dětí a mládeže

- pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a sociálních poraden

 

Kurz je ale určen nejen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou přímo zodpovědní za přípravu a realizaci preventivních programů a projektů, ale i pracovníkům, pro které je prevence kriminality mladistvých jen jednou (jakkoliv důležitou) částí pracovní náplně.


 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT