Centrum pro veřejnou politiku
| Print |

Dokumenty připravené v rámci projektu "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" v Plzeňském kraji

reg. č. CZ.1.07/1.3.08/01.0014

 

Zde múžete stáhnout publikaci "Nejlepší praxe v realizaci školních programů prevence kriminality" vzníklou v rámci projektu.

Materiály zaměřené na problematiku šikany obecně:


Děti a jejich problémy II

Prevence rizikových faktorů ovlivňujících delikventní chování dětí a mládeže

Sociální klima v prostředí základních škol v ČR

Šikana v ČR

Školní preventivní program

 

 

Materiály zaměřené na problematiku homofobní šikany:


Doporučení pro učitele a zaměstnance škol

 

 

Příklady zahraniční dobré praxe:


About NACRO – profil Britské charitativní organizace realizující celou řadu nejen preventivních a podpůrných programů (GB)

Peer panel referral - jeden z programů NACRO zaměřující se na řešení následků patologického chování (GB)

Peer panel young person - jeden z programů NACRO zaměřující se na řešení následků patologického chování (GB)

BECCARIA Crime Prevention Program – program zaměřený na děti mladistvé s cílem vychovat „zdravou generaci“ (HU)

D.A.D.A. – preventivní program pro základní školy realizovaný policií (HU)

ELLEN-SZER - preventivní program pro střední školy, navazující na program D.A.D.A. realizovaný policií (HU)

100 projects – jedná se o ucelený sborník představující 100 úspěšných programů prevence

A School-Family Partnership – shrnutí programu Incedible Years, který se zaměřuje na zvýšení připravenosti škol řešit problémové chování žáků

Behaviour support services – popis služby zaměřující se na podporu žáků, jejich rodIčů a škol

Connextions in Schools – dokument popisující program Connections a jeho implementaci na středních školách (USA)

Education of young people in public care – materiál zaměřený na vzdělávání mladistvých v ústavní péči (UK)

Enchancing School-Based Prevention and Youth Development – článek z odborného časopisu American Psychologist (červen/červenec 2003)

Extended schools – program pro školy, jehož cílem je umožnit jejich žákům lépe využít svého potenciálu prostřednictvím spolupráce s dalšími subjekty, agenturami, …

Good practice Methodology – metodologie EUCPN, jak hodnotit projekty a iniciativy (dobrou praxi)

Homophobic bullying – materiál zabývající homofobní šikanou a její prevencí na školách

Out of school hours learning (Extra Time)- a code of practice – popis programu mimoškolního vzdělávání dětí a mladistvých (GB)

This is how we do it – shrnutí programu Out of school hours learning (Extra Time) (GB)

Making homework work – popis části programu Out of school hours learning zaměřující se na význam a práci s domácími úkoly (GB)

Partnership working facilitators managers – návod jak vytvořit a udržet fungující spolupráci mezi školami, organizacemi, … (GB)

Partnership working flexible materials – doplňující materiály k Partnership working facilitators managers

Permanent Exclusion – praktická příručka práv rodičů vůči škole (GB)

Police, Schools and Crime prevntion – sborník dobré praxe

Promoting Safety at schools – mezinárodní studie zabývající se pojmem „bezpečná škola“ a jejho chápáním v různých zemích

Safer Schools Partnerships – program zaměřený na redukci výskytu patologických jevů na školách

A Review of good practices in preventing the various types of violence in EU - celoevropský přehled dobré praxe prevence různých typů násilí

I´m OK when I say NO WAY - alternativní program prevence kriminality (Denemark)

Mediation - projekt využívající mediace mladých lidí (Denemark)

KiVal - program proti šikaně (Filand)

Taking Responsibility – Breaking away from Hate and Violence - příklad projeku snižující recidivu (Germany)

 

 


 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT