Centrum pro veřejnou politiku
Školení pro MŠ V4 | Print |

 

Projekt : "Supporting Social and Emotional Development of Pre-school Children"  je realizován s podporou

Od ledna 2013 Centrum pro veřejnou politiku zahájilo realizaci mezinárodního projektu podpořeného Visegrádským Fondem. Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností v podpoře ranního vývoje dětí v MŠ. V rámci projektu proběhne školení pro učitele/ky MŠ v zemích V4.

Cílem projektu je výměna zkušeností v podpoře ranního vývoje dětí v MŠ. Program školení pro učitele/ky mateřských škol, které proběhne v rámci projektu v zemích V4, vychází z inovativní metodiky práce s dětmi se sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Tato metodika vznikla v rámci projektu "Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ" realizovaného Centrem pro veřejnou politiku ve spolupráci se zahraniční expertkou Prof. Judy Hutchings a domácími expertkami. Pomocí dotazníkových šetření z pilotních mateřských škol byly připravené aktivity pro děti a aktivity pro děti a rodiče. Metodika přispěje k lepší integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním a dětí s problémovým chováním v MŠ.

 

Partneři projektu:

Spoleczna Akademia Nauk (Academy of Management), Poland, Web

Roma Education Fun, Hungary, Web

Nadácia Škola dokorán n.o. (Wide Open School Foundation), Slovakia, Web

 

První jednodenní školení pro učitele/ky MŠ v Polsku úspěšně proběhlo 3.6.2013 v Lodzi.


Druhý běh školení proběhl 25.9.2013 v Žiaru nad Hronom, Slovensko. Školení se zúčastnilo celkem 15 učitelek MŠ.

 

 

Třetí běh školení se uskutečnil 15. října v Praze. Celkem 30 učitelek MŠ z Prahy a Středních Čech přijěli na školení v Praze. Přednášející: Zora Syslová, Pedagogická fakulta, MU, Brno, Lucie Grůzová, Pedagogická fakulta, MU a Egle Havrdová, Centrum pro veřejnou politiku. 

Čtvrtý běh školení proběhl 25. listopadu v Budapeští s účastí 24 učitelek MŠ a  zástupců partnera projektu Roma Education Fund.

___________________________________________________________________________

Since January 2013, Center for Public Policy implements project funded by International Visegrad Fund. The project aims at transferring the know-how of innovative methodology supporting social and emotional development of children in early educational institutions of V4.

 

 

Project Partners:

Spoleczna Akademia Nauk (Academy of Management), Poland, Web

Roma Education Fun, Hungary, Web

Nadácia Škola dokorán n.o. (Wide Open School Foundation), Slovakia, Web

The first workshop has been successfully completed on the 3rd of June, 2013 in Lodz, Poland. 17 pre-school teachers attended the meeting and discussed the issues of pre-school education in Poland with colleagues from the Czech R.

The second workshop for 15 pre-school teachers took place on the 25th of September, 2013 in Žiar nad Hronom, Slovakia.

 


The third session took place on the 16th of October in Prague, the Czech R. 30 pre-school teachers from the Czech R. have joined the training in Prague. The presenters included: Zora Syslová, Faculty of Pedagogics, MU, Brno, Lucie Grůzová, Faculty of Pedagogics, MU a Egle Havrdová, Center for Public Policy.

 


 

The last session took place on the 25th of November in Budapest, Hungary. 24 pre-school teachers from different regions in Hungary participated in training. The presentation by the representatives partner organization Roma Education Fund contributed to the program of training. The training and discussions were simultaneously interpreted. 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT