Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

Hlavní cíle | Print |

Při plánování školení jsme vycházeli ze dvou základních faktů:

  • Kriminalita (dlouhodobě) roste i přesto, že se na její prevenci zaměřuje stále více projektů a programů
  • Roste počet sociálně vyloučené mládeže, která má často omezený přístup ke vzdělání a následně na trh práce

 

Myslíme si, že vyšší efektivity preventivních aktivit je možné dosáhnout pouze prostřednictvím systematického přístupu k prevenci kriminality a sociálnímu vyloučení. To znamená sledováním měnící se situace a následnou analýzou nově vznikajících problémů, plánováním dlouhodobých preventivních aktivit a včasnou intervencí. Důraz je potřeba také klást na přísnou realizaci naplánovaných aktivit, předvídáním problémů při realizaci a hodnocení aktivit.

 

Školení nabízí účastníkům poznatky pro systematické zlepšení praxe v oblasti sociálních služeb a prevence kriminality dětí a mládeže. Jedním z pozitiv je vytvoření prostoru pro lepší koordinaci a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými účastníky, respektive organizacemi.

 

Mezi naše cíle patří přispět ke změně přístupu k preventivní práci z orientace na krátkodobé aktivity řešící akutní problém na systematický přístup, který zahrnuje:

  • analýzu problému
  • plánování udržitelných a propojených aktivit

Účastníci se budou v rámci naších vzdělávacích kurzů aktivně podílet na řešení případu z oblasti kriminality a sociální exkluze mládeže. Zpřístupnění široké teoretické báze a empiricky ověřené zahraniční nejlepší praxe povede k rozšíření kompetencí konkrétních pracovníků a tím ke zlepšení daných sociálních služeb.

 

Náš nový projekt "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže" ve Středočeském kraji v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol, gymnázií, vyšších a odborných škol pracujících s mládeží ohroženou kriminální delikvencí a sociální exkluzí. Cílem školení je přenos nejlepší praxe mezi jednotlivými účastníky školení – pedagogickými pracovníky, získání nových kontaktů a navázání vzájemné spolupráce v rámci Středočeského kraje. Dalším cílem projektu je poskytnout pedagogickým pracovníkům možnost nejen se seznámit se zkušenostmi práce s rizikovou mládeží u nás i v zahraničí, ale také umožnit transformovat tyto znalosti do své praktické činnosti.

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT