Centrum pro veřejnou politiku
Project:

Education in crime prevention and social inclusion of youth

Documents | Print |

 

 

The publication of the project "Training of Social Services Providers in the Area of Crime Prevention and Social Inclusion of Youth" in Czech

 

Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže

 

 

To order hard copy of publication please contact: cpvp@cpvp.cz

Recent Studies:

 

Egle Havrdova, Ph.D.

 

pdf "Juvenile Delinquency Prevention in the Czech Republic and Lithuania: Designing an Efficient Strategy of Social Intervention", Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních v?d, Institut sociologických studií, Katedra ve?ejné a sociální politiky, 2005


pdf "Prevence kriminality d?tí a mládistvých ve Velké Britanie: sou?asný vývoj", in Sborník seminá?e Masarykovy ?eské sociologické spole?nosti, Šlovice, 21.-23.4.2005, Praha, 2005

 

pdf "Sociological Implications in Youth Crime Prevention: Narrowing the Gap between Theory and Practice", in Algimantas Valantiejus, (ed.) Sociologija. Mintis ir Veiksmas. Department of Sociology, Faculty of Philosophy, Vilnius University, April, 2005

 

pdf Teze Diserta?ní Práce: „Prevence kriminality d?tí a mladistvých: Zvyšování efektivity sociální prevence (Na základ? kvalitativní studie program? sociální prevence kriminality d?tí a mladistvých v ?eské republice a Litv?)", Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních v?d, Institut sociologických studií, Katedra ve?ejné a sociální politiky, 2005


pdf The Role of Civil Society in Crime Prevention: Comparative Perspective

 

Conference Presentations:

 

pdf Making Europe More Attractive for Research, Pisa/Livorno, Italy
Marie Curie Event, European Commission
September 28-31,2005

 

pdf Annual Conference on Social Pathology, Šlovice, Czech R
J. Masaryk Sociological Society
April, 21-23, 2005

 

 

 

 

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT