Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

Vítejte! | Print |


 

Centrum pro veřejnou politiku se od listopadu 2013 podílí na realizaci projektu Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13. Projekt je spolufinancován z Operačního programu lidské zdroje.

Cílem projektu je v souladu s principem "good governance" zlepšit komunikaci s uživateli služeb úřadu a zavést možnosti zpětné vazby občanů. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí inovativních aktivit v rámci projektu, které povedou jednak k zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu, také k zavedení systémového řešení zpětné vazby a rovněž k rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům, které využívají služby ÚMČ Praha 13.


V listopadu 2013 Centru pro veřejnou politiku byl poskytnut grant od Nadačního Fondu Proti Korupci na podporu projektu „Kniha Korupce jako parazit (autoři Ondrej Vondráček a Marek Havrda)“ www.korupcejakoparazit.cz

Cíl projektu spočívá v upozornění na skutečnost, že s korupcí je nutno bojovat vedle represe rovněž prevencí, tzn. přijímáním systémových preventivních opatření. V krátké době od vydání knihy byly touto myšlenkou osloveny osoby s významnou formální či neformální rozhodovací pravomocí. S postupným oslovováním širší veřejnosti v následujících týdnech a měsících lze očekávat plné rozvinutí potenciálu knihy a myšlenek v ní obsažených.

 

 

 

Od prosince 2012 Centrum pro veřejnou politiku realizuje projekt v rámci OPLZZ, GG 5.1 Mezinárodní spolupráce:


“Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí”, CZ.1.04/5.1.01/77.00361.

Viz sekce "Současné projekty" -> "Nezaměstnaná mládež"

__________________________________________________________________________________

 

Od ledna 2013 Centrum pro veřejnou politiku zahájilo realizaci mezinárodního projektu podpořeného Visegrádským Fondem. Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností v podpoře ranního vývoje dětí v MŠ. V rámci projektu proběhne školení pro učitelky MŠ v zemích V4.


Partneři projektu:

Spoleczna Akademia Nauk (Academy of Management), Poland, Web

EC/PEC Alapitvany (Ec-Pec Foundation), Hungary, Web

Nadácia Škola dokorán n.o. (Wide Open School Foundation), Slovakia, Web

 

______________________________________________________________________________

 

Centrum pro veřejnou politiku se zapojilo do mezinárodního projektu partnerství Grundtvig v rámci programu celoživotního učení Evropské komise. Projekt je zaměřen na podporu rodičů, kteří emigrovali za prací a jsou dlouhodobě odloučení od svých dětí. Partneři projektu: Colegiul Tehnic Metalurgic, Rumunsko, Oswiatowies-Lodz sp.z.o.o., Polsko,  Litausche Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Německo, Menedzmenta Holding, Lotyšsko a Mersing Il Mili Eigitim Mudurlugu, Turecko.

 

13-14 prosince 2012 proběhlo v Praze mezinárodní setkání partnerů projektu.  Hlavními tématy setkání byla diskuse o důsledcích migrace v místních komunitách a příprava metodologie kvalitativního výzkumu. Byl vytvořen interview protokol, který bude použit při pohovorech s rodinami migrantů.

 

_________________________________________________________________________________

OP VK

28.6.2012

 

Dva projekty se shodným názvem "Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ" realizovány v kraji Vysočina a v Olomouckém kraji byly úspěšně ukončeny. Závěrečnou zprávu a hodnocení průběhu realizace projektu můžete shlédnout na odkazech jednotlivých projektů.

 

Cílem projektů bylo poskytnutí včasné péče sociokulturně znevýhodněným dětem díky zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ. Ve spolupráci s domácími i zahraničními experty byl připraven učební text s inovativní metodikou, která v maximální možné míře přispěje k redukci rizikových a posílení ochranných faktorů podílejících se v na sociálním a emočním vývoji dětí.

 

Do projektu byly zahrnuty ne jen principy výchovy na MŠ, ale také aktivty pro rodiče.

 

Více informace o cílech a aktivitách projektu naleznete zde.

Zde je možné odhlásit odběr informačních emailů.

 

 


 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT